Planetens hållbara gränser: Del 4– Förändrad markanvändning

Detta blogginlägg är skrivet av Two Green Spirits.

I del fyra i vår serie om planetens gränser tar vi upp konsekvenserna av förändrad markanvändning.  Forskning som publicerades 2015 i vetenskapstidsskriften Science visar att förändrad markanvändning är en av de fyra av planetens nio hållbara gränser som redan har överskridits. De övriga tre är förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som orsakar övergödning). Bildens källa:…

Läs hela inlägget av Two Green Spirits här –> Planetens hållbara gränser: Del 4– Förändrad markanvändning